รักตัวเองให้เป็น https://lovejadpai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=10 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของเพื่อน...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=10 Mon, 22 Dec 2008 14:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=12-01-2009&group=5&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=12-01-2009&group=5&gblog=28 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันขอพรจากพระพุทธองค์ให้เธอนะ Wishes from the Buddha‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=12-01-2009&group=5&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=12-01-2009&group=5&gblog=28 Mon, 12 Jan 2009 21:42:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=10-01-2009&group=5&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=10-01-2009&group=5&gblog=27 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หากคุณคิดได้อย่างนี้ คุณจะมีความสุข ตลอด ปี‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=10-01-2009&group=5&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=10-01-2009&group=5&gblog=27 Sat, 10 Jan 2009 19:00:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=5&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=5&gblog=26 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[Subject: Fw: โรงงานขายอวัยวะมนุษย์ใน Russia ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=5&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=5&gblog=26 Sat, 27 Dec 2008 20:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=25 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีลดความร้อนของฮาดดิสจากถุงยางคร่า‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=25 Mon, 22 Dec 2008 16:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=24 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[miss call‏]]> >>ความรู้สึกของน้องคนหนึ่งที่บรรยายออกมาจากใจในขณะที่.... สายซ้อน miscall > >>สุดท้ายแห่ง ชีวิตผมก....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=24 Mon, 22 Dec 2008 15:19:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=23 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[.....เรื่องเล่าที่น่าคิด.....‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=5&gblog=23 Mon, 22 Dec 2008 14:17:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=22 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[: รุ่นไรเนี่ย รุ่น "มีกูไว้ไม่ง่วง"‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=22 Sun, 21 Dec 2008 23:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=21 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[การเมือง they said that‏.]]> > เขาว่ากันว่า. > > >> ......เอาหมอไปอยู่การคลัง > > > เอากระเทยช่องดังไปคุมการค้า > > > เอานักเลง....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=21 Sun, 21 Dec 2008 23:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=20 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA["ลุงหมัก"ตัวอย่างของการเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=20 Sun, 21 Dec 2008 21:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=19 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ป้ายโฆษณายาสีฟัน SALZ...ที่หัวลำโพง‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=19 Sun, 21 Dec 2008 21:30:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=18 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวข้อข่าวอีก20ปีข้างหน้า........]]> W....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=18 Sun, 21 Dec 2008 16:17:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=17 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[: ความน่ารักที่สัมผัสได้ :]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=17 Sun, 21 Dec 2008 16:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=16 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[มองแต่แง่ดีเถิด..พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=16 Sun, 21 Dec 2008 20:52:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=15 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเรา...เมื่อเก่าลง.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=5&gblog=15 Sun, 21 Dec 2008 21:05:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=14 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของคำว่า"เซ็งเป็ด"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=14 Sat, 20 Dec 2008 21:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=13 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูกยึดเงินประกันค่าห้องเพราะ...........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=13 Sat, 20 Dec 2008 21:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=12 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างการประชุมสภา.....ของลุงหมัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=12 Sat, 20 Dec 2008 16:15:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=11 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอเกิดมาเพื่อฆ่า"อั้ม พัชราภา" แท้ๆเลย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=11 Sat, 20 Dec 2008 16:16:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=10 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[แบ่งเวลาให้ " เขา " แบบไหน......?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=10 Sat, 20 Dec 2008 21:13:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=9&gblog=2 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชดำรัสพ่อหลวง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=9&gblog=2 Sat, 27 Dec 2008 19:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=9&gblog=1 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชประวัติในหลวง ฉบับการ์ตูน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=9&gblog=1 Sat, 27 Dec 2008 19:48:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=01-02-2009&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=01-02-2009&group=8&gblog=9 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ดแต่งงาน....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=01-02-2009&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=01-02-2009&group=8&gblog=9 Sun, 01 Feb 2009 15:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=10-01-2009&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=10-01-2009&group=8&gblog=8 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดตัวพริตตี้ใจกล้า ในงานมอเตอร์โชว์‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=10-01-2009&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=10-01-2009&group=8&gblog=8 Sat, 10 Jan 2009 19:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=05-01-2009&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=05-01-2009&group=8&gblog=7 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[แบงค์ปลอม เหมือนมากๆ‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=05-01-2009&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=05-01-2009&group=8&gblog=7 Mon, 05 Jan 2009 19:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=05-01-2009&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=05-01-2009&group=8&gblog=6 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[((((((((( ด่วน)))))))) นปก.เสื้อแดงสุมกำลัง พร้อมบุก พธม.คืนนี้‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=05-01-2009&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=05-01-2009&group=8&gblog=6 Mon, 05 Jan 2009 19:21:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=02-01-2009&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=02-01-2009&group=8&gblog=5 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[พ ว ก เ สื้ อ แ ด ง.. มันหนักข้อขึ้นทุกวัน..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=02-01-2009&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=02-01-2009&group=8&gblog=5 Fri, 02 Jan 2009 23:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=8&gblog=4 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวพันธมิตร vs สาว นปก. เพื่อการตัดสินใจเลือกข้าง‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=27-12-2008&group=8&gblog=4 Sat, 27 Dec 2008 22:19:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=8&gblog=3 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[แอร์ สายการบินใหม่ สุดยอด!!!!!!!!!!1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=8&gblog=3 Mon, 22 Dec 2008 17:17:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=8&gblog=2 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เก่งภาษาอังกฤษ‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=8&gblog=2 Mon, 22 Dec 2008 14:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=8&gblog=1 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเพลง ("ระยะปลอดภัย" )‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=8&gblog=1 Sun, 21 Dec 2008 22:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=9 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~Friends~*~:: เพื่อน‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=9 Mon, 22 Dec 2008 13:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=8 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าด่า...คือเค้าร๊ากกกกกกก....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=8 Mon, 22 Dec 2008 16:14:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=7 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักของแต่ละคณะ.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=7 Mon, 22 Dec 2008 0:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=6 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเมียยิ่งชีพ !? ไม่อยากจะส่งให้เลย จริงๆ‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=6 Mon, 22 Dec 2008 0:17:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=5 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[รับน้ำอะรัยดีค๊ะ???]]> แฟน...ก็เหมือนข้าว บางทีก็ไม่....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=22-12-2008&group=7&gblog=5 Mon, 22 Dec 2008 0:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=4 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุที่ผมยังไม่มีภรรยาเพราะว่า ...............]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=4 Sun, 21 Dec 2008 16:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=3 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่โกหกผม 8 ครั้งในชีวิต]]> 1.เรื่องเริ่มขึ้นตอนเมื่อผมเป็นเด็ก ๆ >ผมเกิดในครอบครัวยากจนครอบครัวของเราจนมากจนต้องอดข้าวบ่อย >ๆเ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=3 Sun, 21 Dec 2008 23:35:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=2 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณรักใครได้ขนาดนี้หรือเปล่าDo you love someone this much?]]> > DO YOU lOVE SOMEONE THISMUCH? รัก ใครได้ขนาดนี้อ๊ะเป่า ??> > A girl and guy were speeding over 1....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=2 Sun, 21 Dec 2008 23:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=1 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนภูมิแห่งกิ๊ก (Gig diagram)‏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=21-12-2008&group=7&gblog=1 Sun, 21 Dec 2008 21:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=6&gblog=3 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ดับร้อน แก้เครียด ด้วย "กล้วยหอม"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=6&gblog=3 Sat, 20 Dec 2008 21:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=6&gblog=2 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของกล้วยยยยยยยย!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=6&gblog=2 Sat, 20 Dec 2008 21:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=6&gblog=1 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[**** กล้วยหอมยอดผลไม้มหัศจรรย์ ****]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=6&gblog=1 Fri, 19 Dec 2008 17:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=9 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นห่วง "เขา" แบบไหน......? ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=9 Sat, 20 Dec 2008 21:13:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=8 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องมี"เขา"........?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=8 Sat, 20 Dec 2008 15:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=7 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[พวงมาลัยกับข้าวต้มมัด (อยากให้อ่านน่ารักมาก)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=7 Sat, 20 Dec 2008 16:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=6 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันไปทำ......."เสน่ห์ยาแฝด"......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=5&gblog=6 Sat, 20 Dec 2008 21:18:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=5 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียงความเรื่อง..วันเด็ก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=5 Fri, 19 Dec 2008 21:16:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=4 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้...ต้นแคร์ของคุณ...ออกดอกแล้วหรือยัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=4 Fri, 19 Dec 2008 21:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=3 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ยาย..ลูกเขย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=3 Fri, 19 Dec 2008 21:17:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=1 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[เพศของคอมพิวเตอร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=19-12-2008&group=5&gblog=1 Fri, 19 Dec 2008 21:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=3&gblog=2 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ขจัดรังแคด้วยตะไคร้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=3&gblog=2 Sat, 20 Dec 2008 18:33:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=3&gblog=1 https://lovejadpai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมสวยด้วย"ชะอม"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lovejadpai&month=20-12-2008&group=3&gblog=1 Sat, 20 Dec 2008 18:23:27 +0700